2019-09-14T20:53:18+02:00

Wat zijn Associatiekaarten?

Associatiekaarten helpen mensen om hun ervaringen; wat ze vinden, weten, denken of willen concreet te maken. Associatiekaarten worden gebruikt door trainers, coaches, managers en docenten om:

 • een thema te ontwikkelen
 • een onderwerp in kaart te brengen
 • de communicatie te verbeteren

Als je associeert worden in gedachten verschillende ervaringen met elkaar in verband gebracht. Stel je iemand een vraag met de opdracht het antwoord met een associatiekaart te illustreren. Dan spreek je de verbeelding aan en biedt je een kader voor vrije associatie. Dit proces; het combineren van ervaringen, het koppelen van woord en beeld, het overdragen van betekenis en hier samen op reflecteren levert een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelen van zelfinzicht.

2019-09-17T19:38:19+02:00

Wat zijn Ontwikkelingskaarten?

Ontwikkelingskaarten zijn geïllustreerde associatiekaarten zonder tekst. Associatiekaarten bestaan meestal uit een omvangrijke collectie veelzijdige foto’s. Vaak in combinatie met inspirerende quotes, prikkelende vragen, uitdagende stellingen of opdrachten.

Op ontwikkelingskaarten staat steeds hetzelfde poppetje: de mens, centraal. Telkens in een andere context of situatie. Ook al zijn de beelden eenvoudig en lijken de verschillen minimaal. Het is bijzonder om te ervaren dat iedereen iets anders in de beelden ‘leest’.

Ontwikkelingsskaarten zijn speciaal ontworpen zonder tekst. Dit stimuleert het eigen denken en geeft mensen de ruimte om hún verhaal te vertellen. Daar horen eigen woorden bij. Als iemand, dichtbij zichzelf, vanuit het eigen, unieke referentie kader betekenis aan de beelden geeft… Maakt dat wakker en alert.

2019-09-16T11:10:37+02:00

Mensen hebben behoefte aan overzicht en structuur. Zodra ze weten wat er gaat komen staan ze opener om te leren. Koppel ontwikkelingskaarten aan de agenda. Maak het doel van de training en alle stappen naar het doel toe, visueel.

Met ontwikkelingskaarten jouw agenda visueel maken:

 1. Schrijf alle programma onderdelen op een flip-over
 2. Illustreer elk onderdeel met een ontwikkelingskaart
 3. Zorg dat de flip-over tijdens de training zichtbaar is

De simpele, aansprekende illustraties werken als een kapstok. Jouw deelnemers zien direct wat er op het programma staat. Tijdens de training is duidelijk waar ze zich bevinden. Na afloop zijn de illustraties makkelijk op te roepen als reminder aan het geleerde.

2019-09-16T11:09:34+02:00

Met ontwikkelingskaarten zijn saaie, geforceerde kennismakingsrondjes verleden tijd. Even kort en krachtig de groep peilen? Iedereen wakker en alert maken?

Gebruik ontwikkelingskaarten als ‘starter’, om het ijs te breken:

 1. Laat de deelnemers zichzelf voorstellen met ontwikkelingskaart
 2. Stel een open vraag, gelinkt aan de inhoud van jouw training
 3. Vertrouw op het proces en de verbeeldingskracht

Om tot een logisch antwoord te komen moeten mensen verbanden leggen. Tussen woord, beeld en motivatie. Hierdoor krijg je minder geijkte antwoorden en verrassende verhalen. Het biedt een nieuw perspectief of een aanvulling op dat wat er al over iemand bekent is.

2019-09-16T11:16:13+02:00

Als mensen in hun voorkeurskanaal zitten zijn ze beperkter in het creëren van oplossingen. Zet je tijdens jouw training ontwikkelingskaarten in? Dan activeer je de auditieve, visuele en verbale vaardigheden. Het verreikt de leerervaring.

Creëer verschillende mogelijkheden om informatie op te slaan. Op een manier die het beste bij jouw deelnemers past.

Stel een vraag en laat de deelnemers een ontwikkelingskaart uitkiezen om hun antwoord mee te illustreren. De deelnemers moeten de vraag vanuit een breder perspectief benaderen. Daag ze uit om (snel) te schakelen tussen woord en beeld.

Dit proces: Activeert het associëren. Stimuleert het buiten kaders denken. Vergroot het inzicht. Versterkt de impact en de betrokkenheid.

 

2019-09-17T19:32:38+02:00

Wil je met jouw deelnemers een ideale toekomst indenken, een klantpersona beschrijven of een complexe situatie vanuit een ander perspectief bekijken? Dan zijn ontwikkelingskaarten zeer geschikt.

Met ontwikkelingskaarten abstracte begrippen concreet maken:

 1. Laat deelnemers individueel of in groepjes een ontwikkelingskaart kiezen die bij het begrip past
 2. Laat iedereen hun keuze kort toe lichten
 3. Stel vragen om de motivatie achter de keuze te doorgronden

Het kiezen, het motiveren en gezamenlijk bespreken van de beelden zorgt voor focus. Het vergroot de betrokkenheid. Het begrip wordt specifieker en stap voor stap steeds duidelijker.